پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

کانال اختصاصی وب کنفرانس موسسه

لینک ورود به سامانه وب کنفرانس کانال موسسه تحقیقات گیاه پزشکی

(https://vc.areeo.ac.ir/ch/irippch)

لازم به ذکر است کانال 15 دقیقه قبل از شروع وب کنفرانس باز خواهد شد.  نام کاربری و رمزعبور  نیز اطلاع رسانی می گردد.

راهنمای تغییر نام کاربری پس از ورود به کانال

راهنمای درخواست فعال سازی میکروفن، وب کم، دسک تاپ


کانال موسسه تحقیقات گیاهپزشکی در  اپلیکیشن تاک به آدرس https://agritak.ir/iripp در بخش کانال های تخصصی کشاورزی قسمت موسسات پژوهشی قابل دسترس می باشد.


خدمات الکترونیکی

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0