پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

خدمات الکترونیکی

کانال اختصاصی وب کنفرانس موسسه

لینک ورود به کانال اختصاصی سامانه وب کنفرانس موسسه تحقیقات گیاه پزشکی

https://vc.areeo.ac.ir/ch/irippch

لازم به ذکر است کانال 15 دقیقه قبل از شروع وب کنفرانس باز خواهد شد.  نام کاربری و رمزعبور  نیز اطلاع رسانی می گردد.

 لینک ورود به کانال سامانه سخنرانی های پژوهشی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی

https://vc.areeo.ac.ir/ch/irippch2


کانال موسسه تحقیقات گیاهپزشکی در  اپلیکیشن تاک به آدرس https://agritak.ir/iripp در بخش کانال های تخصصی کشاورزی قسمت موسسات پژوهشی قابل دسترس می باشد.


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0