شنبه, 27 دی 1399

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

  • ساعت : ۱۴:۱۷:۱۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ 
سخنرانی علمی: تحلیل وضعیت مدیریت ذخایر ژنتیكی و تنوع زیستی موسسه طی هشت سال اخیر با نگاهی به آینده
دکتر مفیدی نیستانک- 23 دیماه

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها