پنج‌شنبه, 27 خرداد 1400

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

  • ساعت : ۱۳:۵:۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ 
گزارش برگزاری وبینار آموزشی «مدیریت كاربرد سموم در گلخانه»
توسط آقای دکتر پیمان نامور عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان (جیرفت)

به گزارش روابط عمومی موسسه، وبینار آموزشی مدیریت کاربرد سموم در گلخانه توسط آقای دکتر پیمان نامور، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان (جیرفت) روز 10 خرداد ماه سال‌جاری تدریس شد. این وبینار توسط  اداره آموزش و ترویج موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور به صورت ویدئو کنفرانس با حضور اعضای هیات علمی، محققین، کارشناسان و بهره‌برداران حوزه کشاورزی و ترویج در سطح ملی برگزار گردید.

بخش بسیار مهمی از تولیدات سبزی و صیفی کشور در قالب کشت های متراکم گلخانه‌ای در مناطق مختلف کشور انجام می‌شود که با توجه به سیاست¬های اصولی بخش کشاورزی مبنی بر توسعه این کشت ها، بهبود فرایند تولید و از جمله موضوع مدیریت آفات این محصولات با لحاظ شاخصه های سلامت محصول و محیط زیست، بسیار مهم است. بطور کلی هر ترکیبی که برای نابود کردن، جلوگیری، دورکردن، عقیم سازی و کاهش جمعیت آفات بکاربرده شود آفتکش نام دارد و سمیت، قابلیت ذاتی یک ترکیب در آسیب رساندن به یک موجود زنده است. برخورداری از تاثیر کافی و قاطع روی آفات هدف و عدم تاثیر سوء روی دشمنان طبیعی، موجودات غیر هدف، محیط زیست، گیاه مورد نظر و محصول آن و نیز مقرون به صرفه بودن از ویژگی های یک آفتکش مناسب است. در شرایط گلخانه‌ای با توجه به خصوصیات محصولات تولیدی یعنی تازهخوری، فواصل برداشت کوتاه و ورود سریع به بازار، حساسیت در مصرف آفتکش ها بسیار بیشتر از سایر محصولات است. کنترل شیمیایی و کاربرد آفتکش ها یکی از اجزاء برنامه مدیریت تلفیقی آفات (IPM) محصولات گلخانه ای محسوب می شود که با لحاظ قواعدی چون آشنایی با بیولوژی و اکولوژی آفت در محیط، روابط آفت با سایر عوامل زنده و نیز گیاهان دیگر، بکاربرده می شوند. بطور کلی می توان آفتکش های قابل استفاده در بستر گلخانه های جالیزی را به دو بخش ترکیبات غیرشیمیایی شامل انواع آفتکش¬های گیاهی و زیستی و ترکیبات آفتکش شیمیایی ایمن و مناسب برای کاربرد روی سبزیجات مختلف تقسیم نمود. شناخت ویژگی های هر کدام از این ترکیبات و اثرات آنها همراه با پایش و شناخت دقیق گیاه مورد کشت، محیط و سابقه خسارت و فعالیت آفات مختلف و همچنین اصالت پیشگیری بر درمان و کاربرد روش های کنترل غیرشیمیایی به عنوان یکی از بخش های مهم و تاثیرگذار در برنامه مدیریت آفت، از عوامل مهم موفقیت کاربرد آفتکش ها و در عین حال تولید محصول سالم و عدم آلوده سازی محیط می باشد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها