پنج‌شنبه, 10 اسفند 1402

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

  • ساعت : ۱۲:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ 
به میزبانی موسسه تحقیقات گیاه‌پزشكی كشور برگزار شد:
وبینار آموزشی با موضوع:"مدیریت زمستانه بیماری‌های درختان میوه"

به گزارش روابط عمومی موسسه، وبینار آموزشی با موضوع:"مدیریت زمستانه بیماری‌های درختان میوه" توسط محمودرضا کریمی شهری و مجید الداغی اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی و فرهاد سعیدی نائینی رئیس بخش تحقیقات نماتد موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی به صورت ویدئو کنفرانس با حضور کارشناسان و بهره‌برداران حوزه کشاورزی در سطح ملی برگزار گردید.

فرهاد سعیدی‌نائینی در این دوره به مهم‌ترین نماتدهای درختان میوه Dagger nematode: Xiphinema spp. Pin nematode: Paratylenchus spp. Root lesion nematode: Pratylenchus spp. Root-knot nematode: Meloidogyne spp. اشاره کرد و گفت: علائم آلودگی به شکل کاهش رشد و کوتاه ماندن درخت‌ها، کاهش پوشش برگ و سطح برگ‌ها، زردی و ریزش برگ‌ها و میوه‌ها، سوختگی حاشیه برگ‌ها، پژمردگی درخت در ساعات گرم روز، پیری زودرس، کاهش کیفیت و کمیت محصول، دیر و یا بیدار نشدن درختان در فصل بهار، وجود گره‌های کوچک بر روی ریشه‌های فرعی و چسبیدن خاک به سطح ریشه روی گیاهان ظاهر می‌شود.وی در ادامه علایم بیماری نماتد مولد گره ریشه در درختان میوه، درختان پسته، علائم بیماری روی ریشه از روی عکس‌های اصلی مورد بررسی قرار داد وبه نحوه نمونه برداری و بهترین زمان بررسی وضعیت درختان میوه از نظر آلودگی به نماتد اشاره کرد.

فرها سعیدی بر انجام آزمون خاک و ریشه از نظر وجود نماتد، جمعیت و مرحله رشدی آن قبل از هر اقدامی تاکید کرد.

در پایان به بررسی نکات مهمی که در فصل زمستان برای مدیریت این آفت باید انجام شود از جمله ضدعفونی نهالستان آلوده به نماتد مولد گره ریشه،  ضدعفونی نهال‌های آلوده، استفاده از نماتدکش‌ها، افزایش میزان تحمل گیاه یا اصلاح شرایط محیطی برای جلوگیری از حمله نماتد (در باغات)، برنامه کودی جهت کنترل نماتد، استفاده از ارقام متحمل و یا مقاوم، یخ آب زمستانه، چالکود یا نوار کود زمستانه پرداخت.

 

سپس؛ محمودرضا کریمی شهری در خصوص مدیریت زمستانه بیماری‌های درختان میوه به اقدامات و عملیات زراعی که در 3 گروه تقسیم بندی می‌شوند اشاره کرد و گفت: برخی اقدامات زراعی و باغی هدف آن جنبه کشاورزی داشته و ارتباطی به حفاظت گیاهان ندارند مانند کاشت بذر، تغذیه ، ابیاری...،که ممکن است تاثیر مثبت و یامنفی روی شدت بیماری داشته باشد اما برخی اقدامات زراعی صرفاً جنبه کنترل بیماری را در پی دارد مانند شخم زدن ، غرقاب نمودن و آیش و عملیات زراعی که دو جانبه محسوب می‌شوند و هم جنبه کشاورزی داشته و هم جنبه حفاظت گیاهان را در بر میگیرد مانند تناوب زراعی، پیوند، کمپوست.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی افزود: اقدامات زراعی برای مدیریت بیماری‌های گیاهی شامل کاهش انیکولوم اولیه بیمارگر مانند مدیریت بیماهی بذر زاد، فاصله از کانون آلودگی تغییردر عملیات زراعی مانند تناوب، شخم تابستانه، کشت مخلوط، اصلاح خاک می‌تواند نقش بسزائی در مدیریت بیماری‌های گیاهی داشته باشد. و همچنین بهداشت زراعی باغی شامل حذف بقایای آلوده، از بین بردن و سوزاندن اندام‌های آلوده گیاهی، مبارزه با حشرات ناقل، هرس اندام‌های مسن گیاه ایفا نماید.

 ایشان در ادامه به بررسی بیمارگرهای همراه زوال مو(Grape decline) و بیماری پیرس انگور بیماری‌های تنه انگور Trunk Grape Diseases شامل بیمارگرهای متعدد قارچی می‌باشد، سفیدک پودری یا سطحی انگور، سفیدک سطحی سیب، بیماری لکه سیاه سیب، فتیله نارنجی دارخور، لکه غربالی هسته داران و آنتراکنوز قارچی پرداخت.

 

در ادامه؛  مجید الداغی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی به بررسی بیماری های مهم باکتریایی درختان میوه از جمله شانکر باکتریایی درختان میوه هسته دار، آتشک سیب و گلابی، گال (سرطان) طوقه و ریشه، بلاست مرکبات، شانکر باکتریایی مرکبات، بلایت (سیاه شدگی مغز) گردو و شانکرهای پوستی گردو پرداخت. ایشان در ادامه به میزبان‌ها، عامل بیماری، زمستان‌گذرانی، نحوه انتقال بیماری، مناطق آلوده، خسارت و شرایط مساعد برای ایجاد بیماری اشاره کرد. در پایان روش‌های کنترل و ‌مدیریت تلفیقی برای بیماری‌های مورد بررسی در دوره آموزشی ارائه شد.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها