پنج‌شنبه, 28 تير 1403

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

  • ساعت : ۰۸:۲۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ 
برگزاری وبینار آموزشی توسط عضو هیات علمی موسسه؛
تنوع ژنتیكی در فایتوپلاسماها
با توجه به اهمیت فایتوپلاسماها به عنوان بیمارگرهای گیاهی مریم غایب زمهریر عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی ضمن معرفی این عوامل، اظهار نظر جامع در مورد وضعیت تنوع ژنتیکی فایتوپلاسماها را نیازمند بررسی فناوری تحقیقاتی، مکانیسم تولید تنوع ژنتیکی و همچنین روابط این پاتوژن‌ها با ژن‌های بیماریزایی دانست

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات گیاه‌ پزشکی کشور، وبینار آموزشی «تنوع ژنتیکی در فایتوپلاسماها» با تدریس مریم غایب زمهریر عضو هیات ‌علمی بخش تحقیقات بیماری‌های گیاهی در سطح ملی برگزار شد.

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور گفت: فایتوپلاسماها، پاتوژنهای پروکاریوتی بدون دیواره سلولی هستند که باعث ایجاد بیماری در گیاهان مختلف می شوند. این بیمارگرهای گیاهی از نظر جغرافیایی پراکنده هستند و اثرات نامطلوبی بر اقتصاد و محیط زیست دارند، به دلیل دشواری کشت فیتوپلاسما در شرایط آزمایشگاهی، بسیاری از ویژگی‌های مورفولوژی، فیزیولوژی و متابولیسمی فایتوپلاسماها ناشناخته است. تکنیک های مولکولی مدرن به عنوان مثال توالی یابی کل ژنوم و تجزیه و تحلیل توالی چند جایگاهی (MLSA) روش‌های کارآمدی برای تحقیق در مورد تنوع ژنتیکی فایتوپلاسماها هستند .تکنیک‌های توسعه‌یافته مانند مطالعه تنوع، تکامل و فیلوژنتیک و همچنین روابط متقابل آنها با میزبان (گیاه و ناقل حشره) در سطح مولکولی و سازگاری با شرایط اکولوژیکی، روند مطالعه ژنتیک فایتوپلاسماها را  تسهیل کرده‌اند و منجر به دستیابی به اطلاعات جدید و افزایش سطح طبقه بندی و تعیین جایگاه طبقه بندی فایتوپلاسماها خواهد داشت.

غایب عنوان کرد: اظهار نظر جامع در مورد وضعیت تنوع ژنتیکی فایتوپلاسماها، نیازمند بررسی فناوری تحقیقاتی و مکانیسم تولید تنوع ژنتیکی و همچنین روابط این پاتوژنها با ژنهای بیماریزایی است.

وی افزود:  بررسی پنج فایتوپلاسما که تعیین توالی کل ژنوم آنها تکمیل شده است نشان دهنده تنوع ژنتیکی در اندازه، ساختار و عملکرد ژنوم های فایتوپلاسمی است. فایتوپلاسماها فاقد بسیاری از ژن ها با عملکرد متابولیکی استاندارد هستند. سویه های فایتوپلاسما دو نسخه از اپرون های RNAریبوزومی، تنوع قابل توجهی را نشان دادند و پایه و اساس مطالعات حاضر برای طبقه بندی وشناسایی فایتوپلاسماها هستند، مانند ژنهای پروتئین ریبوزومی (rp) ، افزایش طولی(tuf و fusA)، پروتئين هاي جابه جايي (secY و secA) ، نيزتوالي هاي غير کدکننده مانندپروموتورها تنوع ژنتيکي غني از فايتوپلاسماها را آشکار کرده اند.

 

جهت دریافت اخبار در کانال ایتای موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور کلیک نمایید

 

جهت دریافت اخبار در کانال ایتای سازمان تات کلیک نمایید

picture1.jpg

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها