ارتباط مستقیم با ریاست موسسه

pishnahad@iripp.ir

 

اطلاعات تماس و آدرس:

نشانی پستی : تهران - بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن - موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
کد پستی : 1985813111
صندوق پستی : 1454-19395
تلفن ها : 16-22403012
نمابر : 22403692

 

تماس با مدیر پورتال  
محبوبه افضل وطن 
شماره تماس: 16-22403012                                                    
پست الکترونیکی: m.afzalvatan@areeo.ac.ir

راه های ارتباطی ما  


پست الکترونیک: info@iripp.ir

شبکه اجتماعی تاک:http://web.agritak.ir/iripp

آپارات:https://www.aparat.com/Iripp.ir

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0