واحد خدمات هوشمند الکترونیکی
 

fish.png

اتوماسیون اداری همکاران سیستم


پست الکترونیکی همکاران موسسه


سامانه سمپات کانال های اختصاصی جلسات و وبینارهای موسسه
 

 

کانال دوره ها و سخنرانی های علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی در  اپلیکیشن تاک به آدرس https://agritak.ir/iripp در بخش کانال های تخصصی کشاورزی قسمت موسسات پژوهشی قابل دسترس می باشد.

کانال اخبار و اطلاعیه های موسسه  در اپلیکیشن تاک https://profile.agritak.ir/iripp


کانال اختصاصی جلسات وب کنفرانس موسسه تحقیقات گیاه پزشکی

https://vc.areeo.ac.ir/ch/irippch2

 نام کاربری و رمزعبور  نیز برای هر جلسه از طریق نامه اطلاع رسانی می گردد.

 

6.1.15.0
گروه دورانV6.1.15.0