خدمات الکترونیکی

کانال اختصاصی وب کنفرانس موسسه

 کانال دوره ها و سخنرانی های علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی در  اپلیکیشن تاک به آدرس https://agritak.ir/iripp در بخش کانال های تخصصی کشاورزی قسمت موسسات پژوهشی قابل دسترس می باشد.


لینک ورود به کانال اختصاصی جلسات وب کنفرانس موسسه تحقیقات گیاه پزشکی

https://vc.areeo.ac.ir/ch/irippch2

لازم به ذکر است کانال 15 دقیقه قبل از شروع جلسات باز خواهد شد.  نام کاربری و رمزعبور  نیز از طریق نامه اطلاع رسانی می گردد.

 


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0