پنج‌شنبه, 10 آذر 1401

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

  • ساعت : ۱۰:۲۰:۲۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ 
برگزاری دو دوره آموزشی «مدیریت كنترل شپشك های مهم باغات مركبات» و «مدیریت كنه های آفت درختان مركبات در شمال كشور»

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، روز یکشنبه 21 شهریورماه سال‌جاری دو دوره آموزشی ویژه شرکت مزارع نوین ایرانیان توسط  اداره آموزش و ترویج موسسه به صورت برگزار گردید.

 

دوره آموزشی «مدیریت کنترل شپشک های مهم باغات مرکبات» توسط آقای دکتر شعبانعلی مافی پاشاکلایی عضو هیات علمی بخش تحقیقات گیاهپزشکی استان مازندران تدریس گردید. استان مازندران با سطح زیرکشت تقریبی 130 هزار هکتار باغ های مرکبات رتبه اول را در کشور داراست. مجموعه ای از عوامل خسارتزا در باغ های استان فعال هستند که گروه شپشک ها از مهم ترین آنها محسوب می شوند. این آفات با تغذیه از شیره گیاهی سبب ضعف عمومی درختان و به دنبال آن ریزش شدید برگ ها، کاهش شدید عملکرد، سرخشکیدگی سرشاخه های انتهایی، ترشح شدید عسلک و رشد قارچ دوده یا فوماژین می شوند. بالشک مرکبات (Pulvinaria aurantii)، شپشک آرد آلود (Planococcus citri Risso)، شپشک استرالیایی (Iceria purchasi)، سپردار قرمز (Aonidiella aurantii) و قهوه ای (Chrysomphalus dictyospermi) و شپشک مومی (Ceroplastes floridensis) از جمله آفاتی هستند که بهره برداران هر ساله طی برنامه پیش آگاهی مرکبات اقدام به مبارزه تلفیقی (بیولوژیک، زراعی، شیمیایی) می­کنند. آگاهی از زیست شناسی هر یک از حشرات فوق از قبیل تعداد نسل، زمستانگذرانی، نحوه گسترش آلودگی، سنین مختلف پورگی و غیره از عوامل مهم موفقیت در برنامه مدیریت کنترل تلفیقی به حساب می آید. در این سخنرانی جزئیات کاملی از هر یک از حشرات و مدیریت آنها به صورت کاربردی ارائه خواهد شد تا برای بهره برداران، کارشناسان و دانشجویان مقید فاید باشد.

دوره آموزشی «مدیریت کنه های آفت درختان مرکبات در شمال کشور» توسط آقای دکتر مسعود اربابی عضو هیات علمی بخش جانورشناسی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی تدریس شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها