شنبه, 6 آذر 1400

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

  • ساعت : ۹:۲۱:۱۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ 
برگزاری وبینار آموزشی «كلستروویروس ‌های بیمارگر در تاكستان ‌های كشور و مدیریت آنها»

به گزارش روابط عمومی موسسه، وبینار آموزشی «کلستروویروس‌ های بیمارگر در تاکستان ‌های کشور و مدیریت آنها» توسط آقای رضا پوررحیم عضو هيات علمي بخش تحقیقات ویروس شناسی روز دوشنبه 26 مهرماه سال ‌جاری تدریس شد. این وبینار توسط  اداره آموزش و ترویج موسسه تحقیقات گیاه ‌پزشکی کشور با حضور اعضای هیات علمی، محققین، کارشناسان و بهره‌برداران حوزه کشاورزی و ترویج در سطح ملی برگزار گردید.

کلستروویروس ‌ها، گروه بزرگ و مهمی از ویروس های بیمارگر در گیاهان می باشند که موجب بروز بیماریهای مهمی در محصولات باغی با ارزش اقتصادی مانند مرکبات و انگور و نیز زراعتهایی مانند چغندرقند و صیفی و جالیز می گردند. چندین گونه از این ویروسها، موجب بروز بیماری پیچیدگی برگ در انگور می شود. این ویروسها تحت نام Grapevine leaf roll associated virus نامگذاری شده اند و تاکنون حداقل 9 گونه از این ویروس شناسایی و در جهان گزارش شده است. این ویروسها موجب بروز علائم سبزردی (روشن شدن رنگ برگ) در ارقام انگور با میوه (حبه) سفید و موجب بروز رنگ ارغوانی تا قرمز قهوه ای در ارقام انکوربا میوه رنگی می شود. بیشترین علائم با گرم تر شدن دمای هوا از اواسط تیر تا اواسط شهریور بروز می نماید. تیترویروس در این حالت افزایش یافته و با توجه به تغلیظ شیره پرورده و استقرار عمده جمعیت ویروس در آوندهای آبکش، موجب اختلال در انتقال مواد غذایی و روشن شدن رنگ برگها و کاهش رشد می شود. میوه ها از نظر کمی و کیفی افت نشان داده و عمر اقتصادی تاکها کاهش می یابد. در این سخنرانی، مهمترین گروه های این ویروسها و آخرین وضعیت رده بندی آنها به همراه خصوصیات مولکولی آنها بیان شد و در ادامه مهمترین علائم و خسارت ناشی از آنها در تاکستانها و روشهای تشخیص و مدیریت آنها مورد اشاره قرار گرفت.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها