سه‌شنبه, 14 تير 1401

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

  • ساعت : ۲۳:۵۱:۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ 
برگزاری وبینار آموزشی «كنترل بیولوژیك قارچ های بیماریزای‌ خاكزی جالیزی»

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، وبینار آموزشی «کنترل بیولوژیک قارچ های بیماری زای‌خاکزی جالیزی» با تدریس دکتر کسری شریفی عضو هیات علمی بخش تحقیقات بیماری های گیاهی و دکتر شهرام نعیمی عضو هیات علمی بخش تحقیقات کنترل بیولوژیک روز دوشنبه 19 اردیبهشت ماه سال ‌جاری توسط  اداره آموزش و ترویج موسسه برای اعضای هیات علمی، محققین، کارشناسان و بهره‌برداران حوزه کشاورزی و ترویج در سطح ملی برگزار گردید.

 

 

در این سخنرانی، دکتر شریفی بیماری‌ های مهم خاکزاد محصولات جالیزی شامل بوته ‌میری ‌ها، پوسیدگی‌ های ریشه و طوقه و پژمردگی ‌ها را معرفی کرده و به شرح علائم بیماری، عوامل ایجاد کننده بیماری ‌ها و شناسایی و زیست شناسی آن‌ ها پرداخت. سپس دکتر نعیمی ضمن اشاره به اصول و تعاریف مرتبط با کنترل بیولوژیک، به معرفی مهمترین، مؤثرترین و پرکاربردترین قارچ ‌ها (شامل Trichoderma spp. ،Pythium oligandrum،Talaromyces flavus ، Coniothyrium minitans، مخمرها، اندوفیت‌ ها، قارچ‌ریشه‌ ها) و باکتری‌ های آنتاگونیست (شامل Bacillus spp. ،Streptomyces spp. ، Pseudomonas spp.، اندوفیت‌ ها، ریزوبیوم‌ ها) و بیوکنترل بیمارگرهای گیاهی خاکزاد به همراه بیماری ‌های قابل کنترل و فرآورده‌ های تجاری خارجی و داخلی پرداخت. وی همچنین مدیریت تلفیقی بیماری‌ های گیاهی با تاکید بر روش ‌های غیرشیمیایی و بیولوژیک کنترل بیماری‌ های قارچی خاکزاد را ارائه نمود.

 

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها