سه‌شنبه, 14 تير 1401

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

  • ساعت : ۱۳:۴۴:۲۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ 
برگزاری روز مزرعه «مدیریت كنترل و مبارزه با علف هرز انگلی گل جالیز در مزارع كلزا» در مزارع استان مازندران توسط عضو هیات علمی موسسه

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، به دعوت مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران كارگاه آموزشي مرزعه­ اي با عنوان: «مدیریت کنترل و مبارزه با علف هرز انگلی گل جالیز در مزارع کلزا» روز دوشنبه 26 اردیبهشت ماه سال جاری در استان مازندران، شهرستان میاندورود بخش داراب کلا، روستای اوسا در مزارع آلوده به گل جالیز با حضور دکتر نوشین نظام آبادی رییس بخش تحقیقات علف های هرز موسسه تحقیقات گیاه پزشکی كشور، مهندس فریبا وفایی کارشناس مسئول نظارت و برنامه ریزی مبارزه با آفات دانه های روغنی سازمان حفظ نباتات کشور، مهندس پارسایی کارشناس دانه های روغنی معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی، مسئولین سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران مدیریت زراعت (دکتر ساداتی) و حفظ نباتات (مهندس زاغی) و ترویج و آموزش کشاورزی و مدیریت کشاورزی شهرستان میاندرود و محققین مرکز تحقیقات کشاورزی استان مازندران (دکتر دلیلی) و بهره برداران و کشاورزان کلزاکار برگزار گرديد.

در ادامه از مزارع کلزای ارقام  و زمستانه (امپریو، نپتون، ناتالی و ... اورالیس فرانسه) در شرکت زراعی دشت ناز- ساری و بازدید از مزرعه پایلوت کشت کلزای رقم هایولا 559 T.T متحمل به علفکش های گروه تریازین ها همراه با مصرف علفکش اختصاصی آترازین (علیه علفهای هرز هم خانواده و سایر علفهای هرز مزارع کلزا و تاثیر آن بر علف هرز گل جالیز) نيز بازید صورت گرفت.

 

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها