دوشنبه, 13 آذر 1402

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

  • ساعت : ۰۷:۵۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ 
در سفر رئیس موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور به استان کرمانشاه مقرر شد:
برنامه تحقیقاتی توسعه‌ای مدیریت تلفیقی محصول(ICM)نخود در پایلوت‌هایی با همكاری موسسه تحقیقات گیاه‌پزشكی كشور، مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی منابع طبیعی استان و سازمان جهاد كشاورزی استان به به منظور تولید محصول سالم نخود در سال 1403برنامه‌ریزی و عملیاتی می‌شود.

 به ‌گزارش روابط‌ عمومی موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، شهرام نعیمی رئیس موسسه به همراه  شهرام  شاهرخی معاون پژوهش، فنآوري و انتقال‌یافتهها در سفر به استان کرمانشاه با حضور در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبعی کرمانشاه از آزمایشگاه‌ها و زیرساخت‌های بخش تحقیقاتی گیاه‌پزشکی با همکاران خود دیدار کرده و در جریان فعالیت‌های همکاران بخش قرار گرفتند. در ابتدا همکاران استانی به برخی از مشکلات موجود در حوزه  نیروی انسانی و پژوهشی اشاره کردند و از مسئولین موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی درخواست رسیدگی به این مشکلات را بر اساس قوانین و ضوابط داشتند.

 رئیس موسسه ضمن تشکر و قدردانی از مجموعه مدیریت مرکز و همکاران بخش و همچنین ابراز رضایت از همکاری مدیریت مرکز تحقیقات کرمانشاه به یکی از بزرگترین دغدغه‌های مهم استان‌ها در مراکز در حوزه نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: یکی از سیاست‌های سازمان تحقیقات آموزش ترویج کشاورزی جذب منابع انسانی نخبه و نیروهای پسا دکترا است که متناسب با ظرفیت های موجود جذب وزارت جهادکشاورزی و سازمان تات می شوند. ایشان همچنین تأکید داشتند که از تمام ظرفیت‌های موجود در موسسه برای برطرف کردن مشکلات موجود در مرکز استفاده خواهند کرد.

شهرام نعیمی در خصوص اهمیت و رسالت‌ موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی در زمینه تأمین امنیت غذایی و تولید محصول سالم  و همچنین در خصوص لزوم اجرای برنامه عملیاتی چهارساله موسسه و همکاری بخش‌های تحقیقات گیاه‌پزشکی استانی به بحث و تبادل‌نظر پرداختند. وی همچنین بر لزوم همکاری و ارتباط نزدیک بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی با مدیریت حفظ نباتات و سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه به منظور ارائه راه کار مناسب برای حل مسائل و مشکلات گیاه‌پزشکی استان تأکید نمود.

در ادامه سفر شهرام نعیمی در جلسه ستاد گیاه‌پزشکی در جمع مدیران سازمان جهادکشاورزی استان، که با  حضور فرهاد شریفی معاون بهبود تولیدات گیاهی استان، کیومرث اکبری مدیر حفظ نباتات استان، جلال  قادری رئیس مرکز تحقیقات کرمانشاه،  عباس رضایی‌زاد معاون پژوهشی مرکز تحقیقات، محمدتقی توحیدی رئیس بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی کرمانشاه، همکاران بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی مرکز تحقیقات کرمانشاه و کارشناسان حفظ‌نباتات استان برگزار شد شرکت کرد. جلال قادری رئیس مرکز تحقیقات، در خصوص ضرورت همکاری بخش تحقیقات و اجرا برای حل مشکلات کشاورزی تأکید نمود. در ادامه  فرهاد شریفی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی ضمن تشریح سیمای کشاورزی استان، انتظارات خود را از مرکز تحقیقات در برطرف کردن مشکلات گیاه‌پزشکی موجود در استان همانند خسارت کرم سفید ریشه در مزارع گندم و مقاومت برخی علف‌های هرز همانند یولاف به علفکشهای موجود مطرح کردند. در ادامه کیومرث اکبری مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی فعالیت‌های شش‌ماهه اول سال 1402 را در حوزه گیاه‌پزشکی توضیح دادند.

در این جلسه مقرر شد برنامه تحقیقاتی توسعه‌ای مدیریت تلفیقی محصول(ICM)نخود در پایلوت‌هایی با همکاری موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی منابع طبیعی استان و سازمان جهاد کشاورزی استان به به منظور تولید محصول سالم نخود در سال 1403برنامه‌ریزی و عملیاتی می‌شود که با اجرای آن گام مؤثری در کاهش مصرف آافت‌کش‌های شیمیایی در راستای سلامت محصولات گیاهی برداشته خواهد شد.

kermansha1.jpg

kermansha2.jpg

 

kermansha4.jpg

kermansha5.jpg

kermansha6.jpg

kermansha7.jpg

kermansha8.jpg

kermansha9.jpg

 

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها