پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اخبار موسسه
دسته بندي اخبار 
سخنرانی علمی با عنوان:تحقیقات انجام شده در زمینه بیماری عدم غلاف بندی سویا در ایران  جديد!
سخنران: دکتر مریم غائب زمهریر-8مهرماه
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ 
۱۴:۳۱:۲۲
طرح یاوران تولید عنوان سخنرانی:آشنایی و مدیریت برگ پیچاننده های سیب  جديد!
سخنران:دکتر حسین رنجبر -7مهرماه
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ 
۱۹:۳۴:۱۶
گزارش برگزاری سخنرانی علمی – ترویجی طرح یاوران تولید: « مدیریت آفات كلزا » 
31شهریوماه
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ 
۱۹:۵:۱۳
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ 
۱۸:۵۸:۴۱
مصاحبه آقای مهندس حسین خبازجلفایی با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با عنوان: چگونه در منزل قارچ پرورش دهیم؟ 
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ 
۱۷:۴۷:۲۵
طرح یاوران تولید عنوان سخنرانی: مدیریت آفات كلزا 
31 شهریورماه
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ 
۸:۲۴:۳۶
صفحه1از21123456...21.بعدي.برو

انتشارات موسسه

جهت تهیه و خرید کتابها و راهنمایی در این خصوص با واحد انتشارات موسسه سرکارخانم اسماعیلی (داخلی 7120) تماس حاصل نمایید.


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0