اخبار موسسه
دسته بندي اخبار 
مصاحبه زنده آقای مهندس همایون کاظمی عضو هیات علمی بخش تحقیقات بیمای های گیاهی کشور در برنامه رویش شبکه آموزش سیما با عنوان: «پیشگیری و مدیریت بیماری های گندم»  جديد!
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ 
۹:۱:۲۷
مصاحبه زنده آقای دكتر شاهرخی رئیس بخش تحقیقات سن گندم در برنامه رویش شبكه آموزش سیما با عنوان: «پیشگیری و مدیریت آفات گندم»  جديد!
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ 
۸:۴۶:۳
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ 
۹:۵:۵۰
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ 
۸:۵۴:۴۹
صفحه1از67123456...67.بعدي.برو

انتشارات موسسه


گالری فیلم

اطلاعیه ها

👈افتتاحیه مرکز رشد نوآوری و فناوری‌های گیاه پزشکی و کشاورزی، همزمان با برگزاری مراسم هفته پژوهش در موسسه.لینک مصاحبه دکتر جعفری 

خبرگزاری اقتصاد سبز آنلاین (لینک)،  خبرگزاری ایانا(لینک)


👈راه اندازی سامانه پایگاه داده حدود مجاز باقیمانده آفت کشهای ایران(MRLs) 


👈پژوهشنامه سال 1398سخنرانی های علمی پژوهشی - وبینارهای آموزشی مردادماه 1400
   

6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0